PKPGB

PKPGB
Pertemuan ke2

Thursday, May 5, 2011

Gaya bahasa dalam sajak moden.

GAYA BAHASA

Personifikasi (Perorangan)

PENERANGAN

Menggunakan kiasan untuk memberi sifat manusia sama ada dari segi perasaan, perwatakan mahu pun tindak tanduk kepada objek mati @ binatang @ idea@ hal-hal yang ebih abstrak

CONTOH

- Malam hiba

- Sayup-sayup undan tua berlagu

- Hiba

- ikan bercumbu-cumbuan

KESAN

- Memberi gambaran maksud/ makna yang lebih jelas.

GAYA BAHASA

SIMILE/KIASAN

PENERANGAN

Bahasa perbandingan @ kiasan secara terus yang membandingkan sesuatu objek /suasana/konsep / dengan yang lain dihubungkan dengan kata-kata bak, seperti, bagai, macam, laksana, umpama & ibarat.

CONTOH

- Bagai burung-burung aku pun terbang.

- Ratusan insan-Mu bagai semut-semut

KESAN

- Memberi gambaran maksud /makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang lebih jelas.

GAYA BAHASA

METAFORA

PENERANGAN

Satu bentuk kiasan@ analogi secara tidak langsung yang melambangkan sesuatu yang lain bagi menyarankan antara keduanya terdapat persamaan. Gabungan antara konkrit dan abstrak.

CONTOH

- menara kasih

- -bunga mimpi

- -mengait dunia

- -tebing cinta

- menuai hampa

KESAN

- Memberi gambaran maksud/ makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang lebih jelas.

GAYA BAHASA

ANAFORA

PENERANGAN

Perulangan kata di awal baris yang berturutan.

CONTOH

- Resah menggeliat ke tanah

- Resah menggeliat ke rimba

- Resah mengeliat ke tulang bangsa

KESAN

- Memberi kesan penegasan maksud

GAYA BAHASA

EPIFORA

PENERANGAN

Pengulangan kata di akhir baris yang berturutan.

CONTOH

- Menggoda hati tergugah

- Mengusik hati tergugah

KESAN

- Memberi kesan penegasan maksud

GAYA BAHASA

IRONI (SINDIRAN HALUS)

PENERANGAN

Bermakna menyebut @ mengucapkan sesuatu yang berlainan dengan realiti yang sebenarnya. Ia bermaksud sindran, cemuhan @ ejekan. Pernyataan yang bermakna lain daripada yang dituturkan. Menggunakan kata-kata yang lembut kesannya lebih tajam menghiris.

CONTOH

- Makna makmur di tengah lapar

- Makna mewah di tengah gundah

- Makna harmoni di tengah inflasi

KESAN

- Memberi gambaran maksud/

- makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang

- lebih jelas.

GAYA BAHASA

PARADOKS

PENERANGAN

Suatu pernyataan yang sekali imbas kelihatan bertentangan @ salah menurut pendapat umum @ kelihatan agak aneh bunyinya tetapi didapati munasabah dan dapat diterima sebagai benar.

CONTOH

- buruk dalam cantik

- sepi namun sentosa

- senyum dalam tangisan

- benci tapi rindu

KESAN

- Memberi gambaran maksud/

- makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang

- lebih jelas.

GAYA BAHASA

PERLAMBANGAN

PENERANGAN

Penggunaan kata yang bukan daripada maksud asalnya tetapi membawa maksud lain. Lambang adalah benda @ peristiwa konkrit yang menyarankan sesuatu yang lain.

CONTOH

- selendang sutera

- benang putih

- benang hitam

KESAN

- Memberi gambaran maksud/

- makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang

- lebih jelas.

GAYA BAHASA

PERBANDINGAN

PENERANGAN

Sejenis pemakaian bahasa kiasan.Menghubungkan sesuatu yang abstrak kepada sesuatu yang konkrit

CONTOH

- kehidupan itu adalah seumpama lautan.

- mimpi itu adalah keajaiban anugerah

- kau adalah madu

KESAN

- Memberi gambaran maksud/

- makna yang lebih jelas.

- Memberi kesan imaginasi yang

- lebih jelas.

GAYA BAHASA

HIPERBOLA

PENERANGAN

Pernyataan yang berlebih-lebihan.Membesarkan @ melebihkan makna sesuatu perkara.

CONTOH

- segenggam rindu jadi selaut duka

- bulan berdarah

- laut dura

KESAN

- Menekankan suatu pandangan atau

- Idea.

GAYA BAHASA

ALUSI

PENERANGAN

Gaya bahasa perbandingan yang merujuk kepada peristwa, tokoh @ karya sastera yang terkenal.

CONTOH

- jutawan DEB

- AW,NW,TM atau FEER

KESAN

- Menekankan suatu pandangan atau

- Idea.

GAYA BAHASA

PERULANGAN

PENERANGAN

Kata/Diksi/Frasa/Ungkapan/Rangkai kata/Baris yang diulang .

CONTOH

- Perulangan Baris

- Pada Setiap Kali Kau Tiba Ogos

- Perulangan Kata Di Tengah Baris

- Menggoda hati tergugah

- Mengusik hati tergugah

KESAN

- Memberi kesan penegasan maksud

GAYA BAHASA

INVERSI

PENERANGAN

Ayat pasif @ pembalikan sesuatu kata dalam kalimat.

CONTOH

- Gelisah hidupku sepatutnya Hiduku Gelisah

- Jauh masih sepatutnya masih jauh

KESAN

- Menekankan suatu pandangan atau

- Idea.

GAYA BAHASA

CITRA

PENERANGAN

Penulis menggambarkan sesuatu keadaan @ situasi . Menonjolkan gambaran daripada perspektif seseorang.

CONTOH

- satu kiblat menggambarkan satu arah, rasa bersatu.

KESAN

- Menekankan suatu pandangan atau

- Idea.

GAYA BAHASA

ASONANSI

PENERANGAN

Pengulangan bunyi vokal dalam baris

CONTOH

- Melapangkan ruang buat kata hikmah

KESAN

- Memberi kesan keindahan/kelembutan/ kemerduan bunyi apabila dideklamasikan.

GAYA BAHASA

AlLITERASI

PENERANGAN

Pengulangan bunyi konsonan dalam baris

CONTOH

- Seribu dua ribu tak bermakna gugur tak bertanda

KESAN

- Memberi kesan keindahan// kemerduan bunyi apabila dideklamasikan.

GAYA BAHASA

ONOMATOPIA

PENERANGAN

Bunyi yang dihasilkan melalui benda hidup @ alam semulajadi

CONTOH

- bunyi angin

- bunyi ombak

KESAN

- Memberi kesan imaginasi yang

- lebih jelas.

GAYA BAHASA

RIMA

PENERANGAN

Persamaan bunyi suku kata pada tempat yang bertentangan antara dua baris @ lebih.

CONTOH

- yang cukup sulit dan berbelit

KESAN

- Memberi kesan keindahan// kemerduan bunyi apabila dideklamasikan.

GAYA BAHASA

RITMA/IRAMA

PENERANGAN

Berkait rapat dengan intonasi dan ucapan. Keadaan pergerakan suara yang ada tinggi rendahnya, keras lembutnya dan panjangnya.

CONTOH

KESAN

No comments:

Post a Comment